Over Verenigd Hanze Bewind

Een vereniging van lokale beschermingsbewindvoerders uit de Hanzestreek!

Verenigd Hanze Bewind is ontstaan door lokale beschermingsbewindvoerders om krachten te bundelen. Wij zijn unieke zelfstandige kantoren waar maatwerk, betrokkenheid en kwaliteit onze kernwaarden zijn. Door het verenigen vergroten wij onze expertise en slagkracht.

Geld
Verenigd Hanze Bewind
Beschermingsbewind

Beschermingsbewind?

Beschermingsbewind (of onderbewindstelling van goederen) is de financiële belangen behartigen van mensen die dat door een beperking (tijdelijk) zelf niet kunnen of die problematische schulden hebben. De rechter stelt beschermingsbewind in op aanvraag van iemand zelf of van bijvoorbeeld een partner of familielid. Schuldenbewind kan ook worden aangevraagd door de gemeente.

Wat is de taak van een beschermingsbewindvoerder?

  • Ervoor zorgen dat de inkomsten maximaal zijn. Onder andere door het aanvragen van bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag als daar recht op is. Ook is er in sommige gevallen de mogelijkheid om individuele inkomenstoeslag aan te vragen. Wij zoeken dat voor u uit. Ook kijken we naar de mogelijkheid voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
  • Belastingaangifte box 1
  • We maken een plan van aanpak, wat de leidraad is voor de bewindvoering.
  • Alle post gaat naar de bewindvoering en wij nemen contact op met de schuldeisers, indien aanwezig. Ook hebben wij contact met diverse instellingen waar u mee te maken heeft. 
  • We stellen een budget op en bespreken die met u. Aan dit budgetplan houden wij ons aan.
  • We houden jaarlijks de Rechter goed op de hoogte hoe het verloopt. Ieder jaar leveren we de Rekening & Verantwoording (R&V) bij de Rechtbank in. 
  • Erg belangrijk vinden we het onderlinge contact. U mag te allen tijde weten wat er met uw geld gebeurt en we zijn goed bereikbaar via telefoon, app of mail.
  • Mochten er achterstanden in betalingen zijn, dan nemen wij contact met hen op en proberen we een betalingsregeling te treffen.

Lokaal?

Wij zijn gevestigd in de Hanzestreek, hierdoor kennen wij de regio door en door. Met gevestigde kantoren in Overijssel en Gelderland hebben wij een ruim bereik. In uw regio is er altijd een beschermingsbewindvoerder die u kan bedienen. Iedere gemeente kent verschillende regelingen die goed zijn voor hun inwoners. Omdat wij in deze regio gevestigd zijn, zowel zakelijk als privé, weten wij heel goed de weg te vinden om er het maximale voor u uit te halen.

Waarom verenigd?

Door onze expertise te bundelen zijn wij in staat passende hulp te verzorgen. Samen werken wij aan een toekomst zonder geldzorgen voor onze clientèle. Onze missie is de Hanzestreek zonder geldzorgen. Wij hebben een sterke maatschappelijke betrokkenheid en zijn aanwezig bij u in de regio. Samen kunnen we dat stapje extra zetten. Hierdoor kunnen wij de belangen van u of uw cliënt zo goed mogelijk behartigen. We zijn ambitieus en wisselen graag onderling ideeën uit. Wij zitten ons in voor een effectieve aanpak, met onze lokale netwerken zijn wij in staat u verder te helpen. Ook in geval van afwezigheid helpen wij elkaar onderling.

Kwaliteitskader?

Professionele bewindvoerders moeten voldoen aan de eisen uit het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt wie daaraan voldoet. Ook  moeten ze  voldoen aan de aanbevelingen meerderjarigenbewind (pdf, 310 kB) van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht.

Verenigd Hanze Bewind stelt geen aanvullende eisen aan zijn leden. Echter focussen wij ons wel op zelfstandige kantoren met maximaal 50 dossiers per bewindvoerder.